Nekoliko originalnih Teslinih izjava

Apparatus For The Utilization of Radiant Energy

Ovde ćete naći nekoliko originalnih Teslinih izjava koje smatram vrlo interesantnim za diskusiju sa raznih aspekata. Ključne izjave nisam prevodio da bi se izbegle nedoumice bilo koje vrste.

Mislim da citati nedvosmisleno ukazuju na to da Teslino delo NIJE (kao što i nije) završeno pronalaskom obrtnog magnetnog polja,..., polifaznih struja i sl., kako se to nazalost smatra, nego da NJEGOVO VREME TEK DOLAZI ... i da je formiranje Teslinog instituta, koji bi imao zadatak da implementira brojne, vec postojeće Tesline patente (turbine,..., ozonizatore), i što je najvaznije, jos jednom temeljno preispita najkontroverznije Tesline ideje - a što je zapravo neminovnost Novog doba, u kojem je prirodnih energetskih resursa sve manje.

__________________________________________________________

Electrical Engineer - London, Dec. 24, 1909, p. 893.

«Imao Sam veliku sreću da otkrijem nove i zapanjujuće fenomene kakvi su obrtno magnetno polje, svetljenje bežične vakumske cevi i mnoge druge efekte visokih frekvencija koji su zadivili svet. (…) Ali ono što me je impresioniralo kao lepše od bilo čega drugog je otkriće stacionarnih talasa koje sam načinio 1899., a koje je pokazalo da cela planeta na kojoj živimo, uprkos svojoj nepojmljivoj veličini, može biti naterana da odgovara treperenjem na najtiši šapat ljudskog glasa.»

------------------- 

From experiments performed between 1888 and 1907 Nikola Tesla concluded that the earth is an excellent electrical conductor, and an electric current can be made to propagate undiminished for distances of thousands of miles. It was also found that the earth’s natural electrical charge can be made to oscillate, "by impressing upon it [very low frequency] current waves of certain lengths, definitely related to its diameter." (The Future of the Wireless ArtWireless Telegraphy & Telephony, Walter W. Massie & Charles R. Underhill, 1908, pp. 67-71)/

- It was also discovered that the resistance of the earth is negligible due to its immense cross sectional area and relative shortness as compared to its diameter.

- A [conducting] sphere of the size of a little marble offers a greater impediment to the passage of a current than the whole earth. . . . The resistance is only at the point where you get into the earth with your current. The rest is nothing.(Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless Telegraphy, Telephony, and Transmission of Power, pp. 134-135).

...........

- In my Patent No. 649,621, “Apparatus for Transmission of Electrical Energy", [May 15, 1900] it is stated distinctly: “It is too noted that the phenomenon here involved in the transmission of electrical energy is one of TRUE CONDUCTION AND IS NOT TO BE CONFOUNDED WITH THE PHENOMENA OF ELECTRICAL RADIATION which have heretofore been observed and which from the very nature and mode of propagation would render practically IMPOSSIBLE THE TRANSMISSION OF ANY APPRECIABLE AMOUNT OF ENERGY TO SUCH DISTANCES as are of practical importance"(Nikola Tesla: Guided Weapons & Computer Technology, Leland Anderson, Twenty First Century Books, p. 82)

 ---------------------------

Tesla's Canadian Patent 142,352 - "Art of Transmitting Electrical Energy through the natural Mediums": "It is necessary to employ oscillations in which the rate of radiation of energy into space IN THE FORM OF HERTZIAN OR ELECTROMAGNETIC WAVES IS VERY SMALL. To give an idea, I would say that the frequency should be smaller than twenty thousand per second, though shorter waves might be practicable. The lowest frequency would appear to be six per second, in which case there will be but one node, at or near the ground-plate,and paradoxical as it may seem, the EFFECT WILL INCREASE WITH THE DISTANCE and will be greatest in a region diametrically opposite the transmitter".

-------------------------

The most essential requirement is, however, that irrespective of frequency the wave or wave-train should continue for a certain interval of time, which I have estimated to be not less then one-twelfth or probably 0.08484 of a second and which is taken in passing to and returning from the region diametrically opposite the pole over the earth’s surface with a mean velocity of about four hundred and seventy-one thousand two hundred and forty kilometers per second.

(gm:  ~ 471 240 km/sec tj. priblizno 1,5 puta BRZE OD  brzine svetlosti !)

--------------------

Kao što vidimo Tesla ovde, u SVOJIM izjavama, sasvim jasno i nedvosmisleno, ukazuje na činjenicu da njegov sistem bežičnog prenosa energije NIJE zasnovan na (klasičnim) EM talasima, pa zaista nije jasna doslednost u brojnim pokušajima da se rad njegovih uređaja ovog tipa objasni principima čije je temelje postavio Maksvel a koji važe za prostiranje (Hercijanskih) EM talasa, čijih je ograničenja (npr.: slabljenje sa kvadratom udaljenosti)  Nikola Tesla, očito, bio sasvim svestan!                  

Prema izjavama samoga Tesle on je, pre više od jednog stoleća, otkrio i u svojim eksperimentima koristio jednu novu vrstu elektromagnetnih talasa koje je nazvao "nehercijanskim". To je učinio da bi naglasio njihovu različitost od klasičnih, tzv. "hercijanskih" elektromagnetnih talasa. Naš problem sada je u tome što postojeća nauka ne priznaje nijednu drugu vrstu elektromagnetnih talasa osim onih čije je postojanje 1888. god. dokazao H.R. Hertz, a koje je svojim jednačinama opisao J.C. Maxwell.

Tako nam se nameće pitanje: možemo li sumnjati u izjave Nikole Tesle, nenadmašnog intuitivnog genija? Njegovo znanje i iskustvo u oblasti kojom se bavio bili su u svemu izuzetni da je neverovatno da je on mogao da učini takvu grešku - da suprotno klasičnim naučnim spoznajama svoja teorijska istraživanja i rezultate eksperimenata objašnjava jednom novom, bitno različitom formom elektromagnetnih fluktuacija. I još da nju nazove drugačijim imenom ...?

-----------------------

Jedan od možda najkontroverznijih, patentiranih aparata Nikole Tesle je njegov uredjaj za korišćenje radijantne energije. Nažalost, osim nekoliko dokumenata u kojima je definisao osnovne principe rada tog uredjaja, neki detaljniji podaci o rezultatima koje je lično on postigao, nisu dostupni. Vrlo je interesantno i to da su i drugi zapisi, niza brojnih eksperimentatora, koji su koristili te ili slične principe rada, uglavnom uništeni ili su jednostavno nestali ...

Objašnjvajući strukturalnu formu izvora Radijantne  energije u svom: US Patent 685,957Apparatus For The Utilization of Radiant Energy “, Tesla tvrdi:

“... The Sun, as well as other sources of radiant energy, throws off minute particles of matter positively electrified, which, impinging upon the plate P, communicate continuously an electrical charge to the same. ...”

“... as these supposed particles are of an inconceivably small radius or curvature, and consequently charged to a relatively very high potential, this charging of the condenser may continue, as I have actually observed, almost indefinitely, even to the point of rupturing the dielectric. ...”

In New York American, November 1st, 1933, Tesla says: “... that the source of this (radiant) energy  is our Sun. He concluded that the Sun emits small particles, each carrying so small of a charge, that they move with great velocity, exceeding that of light. Tesla further states that these particles are the neutron particles. Tesla believed that these neutron patricles were responsible for all radioactive reactions. Radiant matter is in tune with these neutron particles. Radiant matter is simply a re-transmitter of energy from one state to another. ...”.

Dalje, u tekstu pod naslovom: "Coil for Electro-magnet’s",US Patent 512,340, Tesla kaže:     

“... Minimal work is done in my radiant energy system due to the absence of wasted displacement currents. As small heat losses occur, oscillations are maintained by surplus charge generated by atomic catalytic reactions, energy is siphoned from the kinetic moments of these charges. Very low energy expenditure allows power delivery to an electrical load over an extended time period without an external fuel supply. After an initial input of energy from an outside source, the radiant energy electrical generator will operate as a very efficient device. ...”.

Jedan od uredjaja koji je omogucavao koristenje radijantne energije je tzv. Thomas Moray Radiant device /”Thomas Moray Radiant device”: 

            Prema oskudnim zapisima, g. Thomas Henry Moray je bio jedan od prvih koji je na osnovu Teslinih patenata uspeo da napravi neku vrstu konvertora ”kosmičke energije”. Postoje, navodno, i veoma brojni svedoci, raznih profila, nizanje govih eksperimenata /”Reference Articlesfor Solutionsto Tesla’s Secrets”: http://www.dnai.com/ ~zap/howitzer.htm/ u kojima je demonstrirao rad svojih uredjaja. PremaT.H.Moray, rad tih uredjaja je baziran na nekoj vrsti “transmutacije” jer su tokom njegovog rada korišćene srebrna i bakarna šipka, koje su se tokom vremena “trošile”. Prema opisima svedoka, koji su sasvim slobodno mogli razgledati i premeravati sve delove uredjaja izuzev najvažnijeg dela: cevi-detektora, pored dvezavojnice, “step-down” transformatora– odnosa 1000:1 inekoliko kondenzatora različite veličine, uredjaj je koristio   i dve elektronske cevi kao oscilator. Ono što je ostalo kao najveća nepoznanica je cev detektora, “detectortube”, kao i činjenica da ove cevi nisu koristiletermo-jonsku emisiju (nisu imale vlakno zagrejanje) nego(neki?) radio-aktivni izvor. Ceo uredjaj je bio veličine omanjeg kofera, težine oko 20 kilograma. Ipak, njime su i po 17 sati neprekidno napajane sijalice ukupne snage od 50 000 W! Vrlo je interesantno da čak i kada bi njima paralelno bila priključena pegla (još 1 kW) sijalice nisu pokazivale ni najmanji znak u promeni sjajnosti. Pri tome, svetlost koje su one emitovale bila je čisto bela, ”na plavomkraju” spektra, anekaoštojeuobičajeno- nažutom. Na fotografijama sijalica kojesu napajane radijantnom energijom, mogu se videti veliki tamni prstenovi, opisani kao“krug crnemagle”, ili“vlastita senka” sijalice čija je cela “unutrašnjost” izgledala“belousijana”. Veoma je interesantno i to da klasični voltmetri ili ampermetri nisu mogli izmeriti prisustvo radijantne energije. Što je još neobičnije svi veliki potrošači (nekoliko kilovata) bili su napajani provodnicima NESRAZMERNO malih prečnika, pri čemu su, šta više, bili sasvim hladni! Tom energijom mogli su biti pokretani i motori, ali malo drugačije motani nego klasični, pri čemu su imali preko 36000 obrtaja u minuti, u radu se NISU grejali, a u mraku se oko njih mogla videti ljubičasta aura ...

--------------------------------------

Izuzetno je interesantna i knjiga Dejvida Pita, eminentnog  stručnjaka, kanadskog fizičara, savetnika kanadske vlade za naučni razvoj: „U traganju za Nikolom Teslom” (Ref.5), koju je objavio nakon iscrpne analize celokupnog Teslinog dela. Naime, vlada Kanade dala mu je u zadatak da upozna radove Nikole Tesle i oceni u kojoj meri su realne vizije tog genija sa prekretnice dva veka. Pitovo negativno mišljenje, po nama, nije ni slučajno ni namerno pogrešno, nego je, jednostavno, rezultat posmatranja objektivne stvarnosti sa ”pogrešne” strane. To će biti obrazloženo u tekstu koji sledi. U svojoj knjizi Dejvid Pit kaže:

            “... izgledalo je da on (Tesla) u stvari tvrdi da talasi energije napuštaju toranj  beskonačnom brzinom i onda usporavaju sve dok ne dostignu brzinu svetlosti kojom nastavljaju da se dalje kreću.Jednom kada dođu do ekvatora ponovo ubrzavaju sve dok ne dostignu antipod beskonačnom brzinom. Kasnije je tvrdio da je to očigledan efekat, jer talasi ne putuju oko Zemlje. Oni prodiru duboko kroz omotač i dostižu prijemnik putujući direktno kroz Zemljinu kuglu....

...Otvorio sam još jednu fasciklu i moj se pogled zaustavio na patentu Aparat za korišćenje radijantne energije. Ovaj je bio od 5. novembra 1901. godine ... “Moji (to piše Tesla, prim. G.M.) eksperimenti i posmatranja su me doveli do zaključka koji je u saglasnosti sa teorijom koju sam sam razvio, da izvori takve radijantne energije izbacuju snop sićušnih čestica materije, koje vrlo kratko postoje i veoma su naelektrisane ...

... kako je Tesla zamišljao da prenosi i razvodi električnu energiju iz centrale na Nijagari kroz čitavu zemljinu kuglu ... smatrajući da se Zemlja ponaša kao gigantski električni provodnik ...  Izgleda da je rešenje pronašao tokom svojih proučavanja olujnih grmljavina, mada je vrlo brzo počeo da naglašava da njegov metod koristi drugačiji način od konvencionalnog bežičnog radio prenosa, kakav je koristio Markoni. Strujno kolo koje je Tesla planirao trebalo je da budesasvim suprotno predajnim kolima tipičnim za telegrafiju Hercovim elektromagnetnim talasima...

 

 

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic