Istorijski osvrt na korene NSP

Istorijski osvrt na korene NSP

U knjizi "Blago zlatnog trougla" (Le tresor du triangle d'Or) od Žan Lik Šomeja (Jean-Luc Chaumeil) objavljenoj 1979.g. pisac jasno ukazuje na neke postavke masonskih redova tesno povezanih i prepletnih sa Sionskim prioratom i njihovom ideologijom.  Naročito ukazuje na Škotski obred kao red koji se razlikovao od drugih jer je bio hrišćanski, hermetički i aristokratski. Nije se sastojao od slobodnih mislilaca i ateista kao mnogi drugi obredi slobodnog zidarstva. Čini se da je bio duboko verski i magijski usmeren - naglašavajući svetost društvene i političke hijerarhije, božanski poredak, sveprožimajući vaseljenski plan. Gornji razredi ili stupnjevi tog reda bili su prema Šomeju donji razredi ili stupnjevi Sionskog priorata. Izvorni škotski obred je uveo Čars Redklif i njegovi saradnici. Ovo je moglo za mnoge biti prihvatljivo uprkos papskoj osudi, čak i predanim katolicima - bilo da su to jakobisti XVIII veka ili francuski sveštenici iz XIX veka. Šomej dalje naglašava da je se ovaj red stopio sa jednom drugom ezoterijskom ustanovom nešto pre 1914.g. koja bi lako mogla razjasniti čudne napomene iz Protokola sionskih mudraca o monarhu, naročito ako je strvarna sila iza te druge ustanove takođe bio Sionski priorat. Ustanova o kojoj je reč nosila je naziv Jeron Zlaton dola (JERON - grčka reč, označava posvećeno zemljište ili crkvište na kojem se nalazi hram),što bi mogao biti anagram Orvala (ORVAL - opatija u kojoj je Nostradamus proveo više godina pre nego se pročuo kao prorok, a Orval je još dva veka povezivan sa Nostradamusom: novi katreni i čitave knjige proročanstva koje su zapljusnule francusku u doba francuske revolucije i Napoleona  - dolazile su iz opatije Orval), mesto koje se uvek iznova javlja. Jeron Zlatnog dola bio je neka vrsta političkog tajnog društva osnovanog oko 1873 g. Imao je mnogo toga zajedničkog sa drugim ezoteričkim organizacijama svoga doba. Bilo je tu, na primer, naglašavanje svete geometrije i raznih svetih mesta. Postojalo je nepokolebljivo shvatanje da mistična ili gnostička istina čini potku mitoloških motiva. Kao i obuzetost poreklom ljudi, rasa i simbola kakva se javlja u teozofiji. Jeron Zlatnog dola je istovremeno bio i hrišćanski i "trans-hrišćanski". Podvlačio je značaj svetog srca,  na primer, a ipak je sveto srce povezivano sa drugim predhiršćanskim simbolima. Težio je da pomiri - kao što se priča da je to uradio legendarni Ormus - hrišćanske i paganske misterije, a naročiti značaj je pripisivao druidskoj misli - na koju je kao i mnogi savremeni stručnjaci gledao kao na delimično pitagorsku.  Za svrhu našeg istraživanja, Jeron Zlatnog dola se pokazao značajnim zbog svog uzora kojeg Šomej naziva ezoteričnim geo-politikčkim svetskim poretkom.  Prevedeno na običan jezik to znači ustanovljenje novog Svetog rimskog carstva u Evropi XIX veka - podmlađenog i preuređenog, svetovne države koja je trebalo da ujedini sve narode, a da počiva na duhovnim umesto na  društvenim, političkim ili ekonomskim temeljima. CiljeviJerona Zlatnog dola bili su: Tehnokratija u kojoj narodi ne bi bili više od pokraina, njihovi vođi više od prokonzula u službi svetske okultne vlade sastavljene od elite. Za Evropu ta vladavina Velikog Kralja značila je dvostruku prevlast papstva i carstva, Vatikana i Habsburga koji bi Vatikanu bili desna ruka. Zamisao o velikom kralju predstavljala bi tako, ispunjenje Nostradamusovih proročanstava, a ostvarila bi, takođe, bar u izvesnom smislu, monarhistički plan Iluminata. Ali ma kakvi da su bili, osujećeni su prvim svetkim ratom, koji je, između ostalog, zbacio Habsburge sa vlasti. Sionski priorat je prema Šomeju antimaterijalistički usmeren i nameran da upravlja ponovnim uspostavljanjem "istinskih vrednosti" - vrednosti, kako se čini, duhovne, možda i ezoterične naravi. One su prevashodno predhrišćanske uprkos Sionovom prividno hrišćanskom usmerenju i naglašavanju katolicizma. Dalje, Šomej naglašava drevnost sionskog priorata, kao i raznolikost njegovog članstva, a njegovi ciljevi nisi isključivo ograničeni na vaspostavljanje Merovinške dinaastije, niti su njegovi članovi samo Jevreji.

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic