Novi Svetski Poredak

Novi Svetski Poredak

Termin »Novi Svetski Poredak«Savet je koristio (privatno) od svog začetka da bi opisao stvaranje svetske vlade. Međutim, od jeseni 1990.g. članovi SIO su prvi put počeli javno da koriste ovaj izraz, kako bi pripremili javnost na ono što predstoji.

Novi svetski poredak je izraz koji je koristila iluministička masonerija da bi označila dolazeću svetku vladu (još od Vajshauptovog vremena).

Jedan od tajnih simbola iluminističkih masona koji prenosi ovu poruku je na poleđini novčanice od jednog dolara za vreme vlade Franklina Delanoi Ruzvelta. On je i sam bio mason trideset i trećeg stepena i blizak Savetu za inostrane odnose. Ovaj masonski simbol saastoji se od piramide sa svevidećim okom Ozirisa iznad nje. Ispod piramide je napisano NOVUS ORDO SECLORUM što na latinskom znali Novi poredak veka odnosno Novi svetki poredak. Ovaj simbol je postao zvanično naličjke velikog pečata SAD 1782.g. Naličje pečata iako nije bilo nikakva tajna, ostalo je punih 150 godina nepoznato američkom narodu, sve dok nije preštampano na novčanici od jednog dolara koju je izdala Banka savezne rezerve po svome osnivanju. U vreme kada je pečat pravljen Novi svetski poredak je bio u svom ranom stadijumu  razvoja i još nije bio dovršen.

To je simbolično predstavljeno vrhom koji je odvojen od ostatka  piramide. Ali, kada  Novi svetki poredak bude izgrađen, a svetska vlada uspostavljana, vrh će se spojiti sa piramidom – što će simbolično predstaviti ispunjenje zadatka.  Hijerarhija masonerije i okultnih društava, koja podseća na strukturu piramide sa mnogo nivoa – biće takođe uspostavljena.

RTna samom vrhu piramide, ugaoni kamen, predstavlja porodicu Rotšild. Rotšild-tribunal. Njih smatraju božanstvom u ljudskom obliku. Vlast 'idealističko - sanjarske' elite koja želi da po svaku cenu 'usreći' čovečanstvo - odlično je simbolizovana na novčanici od jednog dolara. Na njoj je prikazana piramida sa trinest redova cigli koje označavaju mase (neuobličenu materiju alhemijskog procesa koju treba preobraziti u 'zlato').

Novi svetski poredak kao deo savremene stvarnosti - Da bi se Novi svetski poredak ispoljio, potrebno je, po mišljenju njegovih tvoraca, posebnim metodama ubrzati kretanje društva njemu u susret: Čovečenstvo se pokorava cikličkoj evoluciji i teče po spiralnim zakonima, ono u jednoj fazi silazi, a u drugoj se uspinje. Mocart je nekada bio zabavna muzika, bečki valceri su »narodnjaci«, a pogledajmo sadašnji tehno i pank i slično. Ovo samo kao ilustracija – ovako je nekako i u drugim umetnostima. Tokom silazne faze raste svako zlo, zablude i zločini, sve dok se ne dosegne dno, a onda opet počinje novi uspon ka istini, mudrosti i lepoti… Svetski vrh koji pokušava da osvoji globalnu vlast koristeći ove činjenice pokušava da ih iskoristi za svoje ciljeve. Pomaže uništenje, zlo i nered, aktivno sudelujući u rastrojstvu sveta da bi se prema njihovim učenjima, ubrzalo ostvarenje Novog Poretka.

Na kraju će građani koje će zahvatiti ludilo sveopštih nemira i nasilja - biti prisiljeni da se brane - istrebiti razne elemente, ali će mnoštvo biti u potpunoj zabludi, što se tiče Hrišćanstva i njihovi deistički duhovi biče bez kompasa, izmučeni u traganju za idealom, oni će konačno primiti pravo obasjanje sveopštom objavom čisto Luciferove doktrine, koja će se na kraju javno saopštiti narodima. Gibanje sveopšte reakcije koja će pratiti slom Hrišćanstva i ateizma, uništenih zajedno, objaviće se tom pojavom luciferijanstva od strane globalista. Novi robovlasniki poredak - kako ga neki nazivaju, je jedna od mogućih varijanti budućnosti. Društvo u kome će programirani ljudi raditi kao robovi (a da neće znati da su robovi), stanovništvo biti kontrolisano neuro-lingvističkim metodima preko sredstava javnog informisanja. Jedan takav eksperiment je skoro uzburkao svetsku javnost kada je u Japanu nastradalo mnogo dece gledajući televiziju – svoj omiljeni crtani film i kada je stroboskopski efekat iz očiju glavnog lika izazvao epileptične napade kod nekoliko stotina dece, a još na hiljade njih je imalo psihičke smetnje.  (Politika 19.12.97.) 

 

Novi svetski poredak je dobrim delom već realizovan, sve što se zagovara, uglavnom je već i ostvareno:

 

1.    Multinacionalne monopolističke kompanije su nezaustavive i pored zakona o monopolu izglasanog u SAD i drugim zemljama, a ogromna finansijska moć planete je skoncentrisana u nekoliko moćnih finansijskih institucija.

2.    Velike multi-medijske kompanije: štampe, radija i televizije nalaze se u par poznatih ruku.

3.    Liberalisu u svakoj zemlji i u skoro svakoj vladi.

4.    Rusko samodržavljene postoji, a velika ruska nacija dovedena je u vlastitoj zemlji da se bori za opstanak i kulturni identitet.

5.    Mnoge dinastije su završila na »smetlištu istorije« ili su u muzejskim vitrinama. Srednji kapitalisti pomeli su i poslednje ostatke aristokratije.

6.    Masonerijaje u svakom većem gradu dok je u glavnim gradovima nezaobilazan faktor u bilo kakvom javnom životu – kulturnom, obrazovnom, socijalnom ili političkom. Velike poslove, ako niste u ovom krugu, nećete dobiti. Rotari internacional su biznis udruženja koja se, navodno, ne bave politikom, ali principijelno podržavaju politički stav OUN.

7.    Ujedinjene nacije šalju trupe, uvodi blokade, bombarduje, kontroliše i diktira uslove koji nemaju nikakve veze sa interesima nacija sveta.

8.    Stvara se monetarni sistem sveta, uvodi se svetska moneta.

9.    Stvorena je i svetska vojska koja već dejstvuje u Iraku, Kuvajtu, Somaliji, Haitima, Bosni, a ovih dana  se sprema  da pokuša i kod nas da uđe  na silu.

10.Ateizamje zaveden na polovini planete, pokušala se isčupati i poslednja ilzuzija da postoji još nešto od gole i strašne stvarnosti i preseći nit što stvara kulturnu tradiciju i nacionalnu istoriju  - crkve su porušene, manastiri pretvoreni u muzeje, a duhovno nasleđe ismejano.

11.Nacije su zamenili kosmopolitizmom koji u biti i treba da bude ideja ka kojoj se stremi, ali ne i »livarski lonac« u kojem će se u kosmopolitskoj opsesiji narodi topiti da bi na kraju dobili žig »made in ...«

 

Zar je sad uopšte važno ko će doći na svetski tron. Šta uopšte menja Klinton u odnosu na Obamu, kada sve ide u jednom sasvim određenom i neprikosnovenom pravcu. Veliki monarh već ima sasvim pripremljen teren – biće sigurno usrdnije dočekan od bezbojnog političara bez korena ili generala sa sunčanim naočarima ili neke druge civilne protuve što se uzdigla na vlast sumnjivo stečenim parama.

Novi poredak neće propustiti priliku da prvi napadne. Samo se postavlja pitanje oblika tog novog rata. Teško da će on ličiti i na jedan prethodni. Ili još smelija teza - treći svetski rat je odavno počeo. Ako sa sigurnošću tvrdimo da su more novih virusa i bakterija proizvodi vojnih laboratorija, a te iste bakterije su odnele na stotine hiljada života "neprijateljskog" stanovništva - šta je to nego rat i to kakav. I kremanski proroci isto kazuju, da će "car naroda preko beskrajne vode prvi puške opaliti" - "Udariće najveći i najbešnji protivu najvećeg i najbešnjeg". Za kremanske proroke oba su cara besna od "manite pameti". Ni jednom nisu skloni. Oni ne vide razlike između zla što dolazi sa slovesne ravni od zla što stiže preko beskrajne vode. Kremanski proroci razdvajaju samo zlo od dobrog i to je jedini kriterijum koji oni uvažavaju.

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic