Korišćena literatura

 • Mirča Elijade: ISTORIJA VEROVANJA I RELIGIJSKIH IDEJA, Beograd, Prosveta 1991.
 • Džim Marc: VLADAVINA TAJNOM, Narodna  knjiga, Beograd
 • Karen Amstrong: ISTORIJA BOGA, Narodna knjiga 1985, Beogtrad,
 • Arsenović M. Branko: NOSTRADAMUSOVO I KREMANSKO PROROČANSTVO U UPOREDNOM PREGLEDU, Unisoft, Beograd, 1994,
 • ENCIKLOPEDIJA ŽIVIH RELIGIJA, Nolit, Beograd 1982.
 • Zoran Luković, VERSKE SEKTE, MUP Srbije, Beograd, 1998.
 • Eduard Šire, VELIKI POSVEĆENICI, Novo delo, Beograd,1989,
 • Mr Ranko Mandić: KANIBAL U SRPSKOJ KUĆI, Beograd, 1995,
 • Branko Petranović i Momčilo Zečević: JUGOSLOVENSKI FEDERALIZAM - IDEJE I STVARNOST, Prosveta, 1987.
 • Vitriol - časopis OTO reda 1997. Beograd,
 • Mihajlo Popovski: TAJANSTVENI SVET MASONA, Skoplje, 1988.
 • PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA (Nilus), IKP "Velvet", Beograd,1994,
 • Danilo Kiš: KNJIGA KRALJEVA I BUDALA, BIGZ, 1992,
 • Trevor Revensroft: KOPLJE SUDBINE, Dosije i Službeni list SRJ, Beograd,1992.
 • Ž.M.Slavinski: PSIHONAUTI UNUTRAŠNJIH SVETOVA, 1976,
 • Isto: TALISMANSKA MAGIJA, 1984, Beograd,
 • Loran Tetcel: KABALA, Novo delo , Beograd, 1987.
 • Dušan Pain: FILOZOFIJA UPANIŠADA, Dečije novine, G.Milanovac, 1990,
 • Zoran Nenezić:MASONI U JUGOSLAVIJI 1764 - 1980, Narodna knjiga 1982. Beograd
 • Teološki pogledi, versko-naučni časopis, 3-4, Pravoslavlje, 1989, Beograd,
 • Dr Radomir Popović: ODBRANA DOKUMENATA VASELJENSKIH SABORA, Svetosavka književna zadruga, 1993,
 • Radovan Radovanović: MARKS I "MANIFEST" POSLE STO PEDEST GODINA, "Politika" 1998.
 • Branko Petranović i Momčilo Zečević: JUGOSLOVENSKI FEDERALIZAM - IDEJE I STVARNOST, Prosveta, 1987.
 • BIBLIJA, prevod V.Karadžić i Đura Daničić

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic