PONOVLJENA ISTORIJA - Arhiepiskopi i patrijarsi Srpske crkve

 

Arhiepiskopi i patrijarsi Srpske crkve

 

         Prema sistematizaciji dr Dušana Kašića objavljenoj u knjizi Srpsko pravoslavlje,personalne smene na čelu Srpske crkve u srednjem veku dešavale su se u sledećim godinama:   

               

1219 – Ustoličen arhiepiskop Sava Prvi (Sveti Sava).

1234 – Ustoličen arhiepiskop Arsenije Prvi.

1263 – Ustoličen arhiepiskop Sava Drugi.

1271 – Ustoličen arhiepiskop Danilo Prvi.

1272 – Ustoličen arhiepiskop Joanikije Prvi.

1279 – Ustoličen arhiepiskop Jevstatije Prvi.

1286 – Ustoličen arhiepiskop Jakov.

1292 – Ustoličen arhiepiskop Jevstatije Drugi.                            

1309 – Ustoličen arhiepiskop Sava Treći.

1317 – Ustoličen arhiepiskop Nikodim Prvi.

1324 – Ustoličen arhiepiskop Danilo Drugi.

1338 – Ustoličen arhiepiskop Joanikije Drugi.

1346 – Ustoličen patrijarh Joanikije Drugi.

1354 – Ustoličen patrijarh Sava Četvrti.

1375 – Ustoličen patrijarh Jefrem. 

1379 – Ustoličen patrijarh Spiridon.

1389 – Ponovno ustoličenjepatrijarha Jefrema.

1392 – Ustoličen patrijarh Danilo Treći.

1398 – Ustoličen patrijarh Sava Peti...[1]

 

         Autokefalnost ili nezavisnost od Vaseljenske patrijaršije, Crkva u Srbiji (po treći put u svojoj istoriji) stekla je 1879. godine. Posle sticanja autokefalnosti, svi mitropoliti i patrijarsi Srpske crkve su ustoličavani oko 612 godina posle nekog srednjovekovnog prethodnika.

 

            Ponovljena ili blizanačka načelstva srednjevekovnih

            i novovekovnih arhijereja

 

            Danilo I – Mihailo

 

1271 – Zbog neslaganja sa kraljem Urošem I, arhiepiskop

            Danilo Ise povlači sa mesta načelnika Srpske crkve.

1881 – Zbog neslaganja sa kraljem Milanom, mitropolit

            Mihailo se povlači sa mesta načelnika Crkve u Srbiji.

            Međuvreme: 612 (-2) godina.

 

            Joanikije I– Teodosije

 

1272 – Ustoličen arhiepiskop Joanikije I.

1883 – Ustoličen mitropolit Teodosije.

             Međuvreme: 612 (-1) godina.

 

1279 – Smrt arhiepiskopa Joanikije I .                              

1889 – Kraj načelstva mitropolita Teodosija.

            Međuvreme: 612 (-2) godina.

 

            Jevstatije I– Mihailo

 

1279 – Ustoličen arhiepiskop Jevstatije I . 

1889 – Ustoličen mitropolit Mihailo.

            Međuvreme: 612 (-2) godina.

 

1286 – Smrt arhiepiskopa Jevstatija I .                              

1898 – Smrt mitropolita Mihaila.

            Međuvreme: 612 godina.

 

            Jakov – Inokentije

 

1286 – Ustoličen arhiepiskop Jakov.

1898 – Ustoličem mitropolit Inokentije.

            Međuvreme: 612 godina.

 

1292 – Smrt arhiepiskopa Jakova.

1905 – Smrt mitropolita Inokentija.

            Međuvreme: 612 (+1) godina. 

           

            Jevstatije II– Dimitrije (kao mitropolit)

                

1292 –Ustoličen arhiepiskop Jevstatije II .                  

1905 – Ustoličen mitropolit Dimitrije.

             Međuvreme: 612 (+1) godina.

 

1309 – Smrt arhiepiskopa Jevstatija II.

1920 – Kraj mitropolitskog načelstva Dimitrija.

            Međuvreme: 612 (-1) godina.

                              

         Po oslobođenju i ujedinjenju južnoslovenskih pokrajina sa Srbijom, 1918. godine, usledilo je ujedinjenje Srpske crkve i njeno podizanje na patrijaršijski stepen. Prvi patrijarh, po drugi put obnovljene Pećke patrijaršije (1920) postaje mitropolit Crkve u Srbiji, Dimitrije. Vaseljenski patrijarh ovaj čin priznaje dve godine kasnije, 1922.

 

            Sava III– Dimitrije (kao patrijarh)

 

1309 – Ustoličen arhiepiskop Sava III .

1920 – Ustoličen patrijarh Dimitrije.

            Međuvreme: 612 (-1) godina.

 

1316 – Smrt arhiepiskopa Save III .

1930 – Smrt patrijarha Dimitrija.

            Međuvreme: 612 (+2) godina.

 

 

 

            Nikodim I – Varnava

 

1317 – Ustoličen arhiepiskop Nikodim I.

1930 – Ustoličen patrijarh Varnava.

            Međuvreme: 612 (+1) godina.

 

1324 – Smrt arhiepiskopa Nikodima I.

1937 – Smrt patrijarha Varnave.

            Međuvreme: 612 (+1) godina.

 

            Danilo II– Gavrilo

               

1324 – Ustoličen arhiepiskop Danilo II .

 1938 – Ustoličen patrijarh Gavrilo.

            Međuvreme: 612 (+2) godina.

 

1237 – Smrt arhiepiskopa Danila II .

1950 – Smrt patrijarha Gavrila.

            Međuvreme: 612 (+1) godina.

 

            Joanikije II(kao arhiepiskop) – Vikentije

 

1338 – Ustoličen arhiepiskop Joanikije II .

1951 – Ustoličen patrijarh Vikentije.

             Međuvreme: 612 (+1) godina.

 

1346 – Kraj arhiepiskopskog načelstva Joanikija II .

1958 – Smrt patrijarha Vikentija.

            Međuvreme: 612 godina.  

 

           Načelstva patrijaraha Germana i Pavla, razlikuju se od prethodnih. Ona nisu replike jednog srednjevekovnog načelstva,  već više njih. Ponavljanje više kraćih srednjevekovnih načelstava u jednom dužem novovekovnom, koje traje koliko i ta kraća zajedno, prisutno je i u ritmikama smena poglavara drugih crkava (vaseljenskih patrijaraha ili rimskih papa), ali i u ritmici smena svetovnih vladara. Svako kraće načelstvo, saobrazno je odgovarajućem kvalitetno različitom potperiodu  dužeg načelstva.              

 

            Joanikije II,Sava IV i Jefrem (prvo načelstvo) – German       

 

1346 – Joanikije IIustoličen za prvog patrijarha.

1958 – Ustoličen patrijarh German.

            Međuvreme: 612 godina.

 

1379 – Kraj prvog načelstva patrijarha Jefrema.

1990 – Kraj načelstva patrijarha Germana.

            Međuvreme: 612 (-1) godina.   

 

            Spiridon,Jefrem(drugo načelstvo) i DaniloIII –  Pavle               

 

 1379 – Ustoličen patrijarh Spiridon.

 1990 – Ustoličen patrijarh Pavle.

             Međuvreme: 612 (-1) godina.

 

1398 – Smrt patrijarha Danila III.

2009 – Smrt patrijarha Pavla.

            Međuvreme: 612 (-1) godina.

 

             Sava V– Irinej

 

1398 – Ustoličen patrijarh Sava V.  

2010– Ustoličenpatrijarh Irinej.

             Međuvreme: 612 godina.

 

1406 – Kraj načelstva patrijarha SaveV.

2018 – ( ? )

            Međuvreme: 612 godina.

 

             Personalna smena na čelu Crkve, sama po sebi, predstavlja promenu kvaliteta i početak novog i drugačijeg perioda u njenoj istoriji. U najvećem broju slučajeva, kraj starog i početak novog načelstva replicirao se ponovo kao personalna smena, ali ponekad, kao u načelstavima patrijaraha Germana i Pavla, i kao promena kvaliteta druge vrste. Ta promena druge vrste je obavezno neki dramatičan događaj koji je Crkvu uvodio u sasvim novo stanje od dotadašnjeg.

 

 

 



[1] S. Reljić i M. Petrović: Srpsko pravoslavlje, „Litera“, Beograd, 1989, str. 135 – 136.

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic