SOCIJALNO-PATOLOŠKA DEJSTVA

Sekte kao oružje

Pođimo od pojma sekte – enciklopedijska definicija sekte kaže da je reč o malim grupama istomišljenika koje su se odvojile od matice religije u neku drugu, samostalnu religijsku grupu. Sledstveno tome može se reći da svaka velika »zvanična« crkva ima svoje sekte (svoje jeresi ili otpadnike) i tako ih najlakše i delimo.

 

Tako imamo :

-          Pseudohrišćanske sekte,

-          Sinkretističke sekte(mešavina raznih zvaničnih religija i jeretičkih pravaca, kao i okultizma i magije),

-          Satanističke sektei

-          Pseudohinduističkesekte.

 

Možda će nam neko zameriti, ali pravoslavni dogmatici često ponavljaju da je prva sekta zapravo katolička crkva koja se odvojila od pravoslavne (ortodoksne) vere, a prvenstveno kao posledica političke podele Rimskog carstva.

Sama reč »sekta« potiče od latisnke reči »sequi« što znači »slediti«.

Pitanje sekti ima posebnu vrednost u poslednje vreme jer sekte dobijaju specijalnu ulogu od strane tvoraca Novog svetskog poretka, jer direktno utiču na široke mase svojim nakaradnim idologijama. 

Pored osnovnog problema delovanja njihovih destruktivnih učenja na psihu čoveka javlja se još jedan problem - a to je što se često te sekte otržu od kontrole svojih tvoraca ili bar pomagača tako da to ima još veću težinu. 

Ili možda to samo na prvi pogled izgleda tako.

U cilju stvaranja sveopšteg haosa koji treba da iskompromituje sve postojeće religije i politike – sveopšti rat ‘Svih protiv svih’ – moraju se neke snage pustiti da divljaju. Ali je i to u funkciji Novog svetskog poretka, samo posredno.

U oktobru 1994.g. u ‘Borbi’ izlazi feljton pod naslovom: ‘Satanistički pir jedne generacije’ gde se između ostalog kaže: "Samo nekoliko dana nakon što je 3.06.93. u kasarni ‘Južnomoravskih brigada’ u Vranju vojnik Jožef Mendel ubio šest vojnika i jednog zastavnika, a zatim izvršio samoubistvo, u istražno odeljenje Vrhovnog vojnog suda pristižu i prvi spisi uviđaja patološkog nalaza sudskih veštaka.

Jedan detalj  (barem u javnosti) ostaje neprimećen – ubica je na levoj podlaktici imao istetoviran obrnut krst (znak pripadnosti satanistima) i datim 3.06.93.g." 

 

Mladić je u rukama opake vere bio prava mašina za ubijanje – idealna sa gledišta njenih tvoraca, jer nema ostataka, sve se završava samoubijstvom i svi dokazi i istraga su u ćorsokaku.

 

Dalje se u tom feljtonu kaže: ‘Zanimljivo je tumačenje vojne državne bezbednosti, koja u delovanju Satanista i drugih crnih sekti vidi idejne inspiratore novog svetskog poretka  koji potiču navodno iz perioda 1700. Godine u okviru tajne organizacije ‘priosvećenih’ (iluminata) nastale u okviru Rimokatoličke crkve.’  Dakle, pisac tih redova vezuje ovaj specijalni rat iluminata za katoliku crkvu što nije sasvim tačno ali nije ni pogrešno, jer iako se radi prvenstveno o masonskim interesima, katolička crkva je u vlasti masonerije odavno.

 

Dalje kaže: "Po ovim saznanjima na prostoru bivše Jugoslavije uoči rata broj pripadnika iluminata naglo raste, ali se organizacija pocepala na nacionalne tabore. Naime, glavni oslonac Novog svetskog poretka je u snažnim organizacijama nastalim upravo iz redova iluminata. Pri tome vojska najčeće upozorava na SIO, Trilateralnu komisiju i Bilderbergerove,..

Evidentno je bilo aktivno zalaganje i javni istupi Trilateralne komisije i u oglašavanju oko krize i rata u Bosni.

Još šezdesetih godina – iako mnogo stariji pokret - New Age  je svojim delovanjem otvorio vrata za mnogobrojne sekte, a sve u cilju stvaranja nove planetarne religije, a u okviru Novog svetskog poretka.

Taj se pokret izvanredno uklopio u filozofiju dvadesetog veka, a za širenje svoje ideologije pored znanja dalekoističnih mudraca, koristio je najnovija saznanja psihološke i psihijatrijske nauke – naročito sa eksperimentima izmenjenog stanja svesti izazvanog drogama (Vidi knjigu Aldosa Hakslija »Vrata percepcije«).

 

Njihova istraživanja su se poklopila, ali dobrim delom i finansirala iz budžeta američke vojske koja je tragala za hemijskim »humanim« oružjima. Tu su u istu svrhu razvijane i tehnike transcedentalne meditacije (TM).

Brojni analitičari smatraju da su mnoge sekte u funkciji Novog svetskog poretka, jer prilikom kreiranja nove mape sveta tvorci nadnacionalnog mondijalističkog poretka koriste sve raspoložive snage i srestva, pa čak i vojna kao pretnju.

Karakteristično je korišćenje ideologije mirotvornih pokreta, agencija, fondacija i sekti sve u okviru »New Age«. On svoju aktivnost sprovodi kroz nauku, kulturu, umetnost, religiju, okultizam, medicinu, tzv zdravu hranu, istočnjački pristup seksu, itd.  Autori pokreta »Novo doba«  nude novu paradigmu:

»Ukoliko želimo preživeti moramo načiniti skok u novo i rizikovati radikalnu transformaciju svoje svesti«.

Zato je ovaj pokret mnogo više od tamo neke sekte, kako ga obično predstavljaju, po pravilu - namerno da bi pred protivnicima zamaglili prave ciljeve, a često i - iz neznanja.

Na hrihšćanske dogme nakalemili su učenje hiduističke i budističke religije iz čega se razvio pokret.

Savim je jasno čemu služi ovakvo učenje. Važno je prilagoditi oružje kojim se napada na narode, njihove kulture i vere, - datom trenutku, trenutnoj modi i običajima.

Tvorci novog svetskog poretka teže da svetu nametnu novo evanđelje.. I konsekventno tome,.. moguće da se jednog dana ujedine islam i hrišćanstvo, jevrejstvo i budizam, Evropa i Azija, u jednom zajedničkom idealu i istoj nadi. Jednom rečju, masonerija treba da osnuje Sveopštu crkvu, koja bi bila prihvaćena od ljudi svih vera i nacija, naravno, sve pod vođstvomvelikog monarha.

Dvorkin je naveo definiciju totalitarnih sekti:

»To su organizacije koje narušavaju prava svojih članova, nanoseći im štetu iskorišćaćvanjem određene metodologije kontrole svesti«.

 

Velibor V. Džomić autor knjige: »Sekte, satanizam i lažni proroci« objašnjava da je rad TM donekle drugačiji od rada drugih sekti. Kako kaže imaju razvijeno izdavaštvo, a narod pozivaju na meditaciju pod parolom »dobrog zdravlja i smirenja i uključuju se u program zaštite zdravlja i poboljšanja psihofizičkog stanja«.

U knjizi: »Sekte – stanje urgentno« u izdanju Francuskog centra za dokumentaciju, edukaciju i akciju protiv mentalne manipulacije – pisac Rože Ikor – navodi se primer osobe koja je meditirala jedanest godina, objašnjavaju da je ostala u patološkom stanju depresije, dosade, totalne nesposobnosti za koncentraciju i gubitnka svesti.

Po mišljenju bivšeg direktora Uprave predsednika SAD za pitanja politike u oblasti elektronike K.Vajtheda 'elektronska komunikacija postaje socijalna i psihološka sila prvog reda koja menja način života, utiče na javno mnjenje i formira ga u dosad neviđenim razmerama'  (Telephony, Washington, 31.10.1970.).                                                                                                              

 

Dalje, treba napomenuti da preovladava mišljenje da su sekte, sa svojim manipulacijama putem načina mišljenja i nasilne promene svesti u suštini – u funkciji novog svetskog poretka, sa novom vrstom ljudi i podljudi – novih robova – ne putem fizike prinude, kao nekad, već robova sa zarobljenim i onesposobljenim umom.

Dešava se da neka sekta istrči i kao prividno nekontrolisana snaga (scijentolozi), kao da nije vođena mondijalističkim interesima svetskih vođa, a njihova snaga se ogleda i u smelosti da prete pojedincima koji slove za kreatore tzv. novog svetskog poretka.

Interesantno je razmišljanje ruskog naučnika doktora filozofije Aleksandra Dvorkina koji smatra da bez slobode informisanja niko ne može načiniti slobodan izbor i da zato treba obavestiti javnost ko i šta stoji iza delatnosti organizacija koje psihološkim manipulacijama zasnovanim na obmanama i hipnozi, prinuđuju čoveka da preda samog sebe.

 

Sve do Rezolucije Evropskog parlamenta u vezi sa kultovima u Evropi usvojene u Briselu 29.02.1996.g. i pokušaja nemačkih političara da spreče sektaško ‘osvajanje’ svoje zemlje od strane ‘sajentologa’ činilo se da su gotovo sve sekte u funkciji sitnjenja saveznih multinacionalnih država (stvaranje ‘banana republika’) i da ih vode kreatori Novog svetskog poretka. Možda bi i bolje bilo da se to potvrdilo, jer to što nisu vođeni, u ovom slučaju mondijalističkim interesima, znači da su posebna i nekontrolisana snaga, a o njihovoj stvarnoj ili nadobudnoj moći  kazuje i smelost da prete pojedincima koji slove za kreatore svetske političke scene.

Saglasno cilju uništenja hrišćanske ideje i hrišćanstva uopšte francuski masoni su, već davno, preko Klemansoa poručili: »Posle francuske revolucije mi smo u buni protiv božanskog i ljudskog autoriteta…  Ništa nećemo učiniti dok ne izmenimo i sam duh koji je uneo katolicizam’. ‘Religija ne strahuje od noževa, ali može pasti pod težinom pokvarenosti. Ne propustite nikada da kvarite, poslužite se sportom, kao izgovorom, ili klimatskim lečenjem« -  Piše u jednoj preporuci upućenoj masonskim ložama 1928.g.

Posebnu pažnju bi trebalo usmeriti na određene sekte koje su na prvi pogled vrlo humane i dobronamerne, ali su im ciljevi uglavnom isti, jer iz istok korena i polaze.

Posebno je interesantan pokret Nju Ejdž (New Age).

On nagoveštava da će se sve religije uskoro ujediniti i da će im se na čelo staviti Mesija Novog Doba, car čitave planete - lažni "Hristos Metreja".

New Age je u Americi i u Evropi najpre prihvatio onaj socijalni sloj koji predstavlja nosioce duhovnog i materijalnog razvoja i progresa zapadnog društva – univerziteti, naučne ustanove, uticajne ličnosti ekonomskog i političkog establišmenta. Od sredine prošlog veka zapadna civilizacija, filozofija i kultura su se počele sve više okretati ka indijskoj i kineskoj filozofiji. To je sve dalo dobar prostor za ulazak i indijske religije i magije na ove prostore. ’ Jogu i meditaciju preneli su na američko i evropsko tle indijski gurui - Pripadnici svešteničke vlasti – koji su na ove prostore doletalo početkom sedamdesetih godina. Oni su na hrišćanske dogme nakalemili učenje hiduističke i budističke religije iz čega se razvio pokret New Age – Novo doba. "To je mešavina ističnjačke mudrosti i zapadnog razionalizma, nauke i magije, dogme i tehnologije, rada i dokolice, obrazovanja i misticizma,..  (Dušan Tešić – Politika 12.05.97.)

 

‘Osnovna ljudska negativna kategorija nije, prema učenju Nju Ejdža moralna – greh i krivica – već metafizičke prirode, nepoznavanje našeg pravog identiteta. Otuđenje što ga ljudska bića doživljavaju nije otuđenje od Boga, već od njihovog JA. Čoveku stoga nije potrebno oproštenje od greha, kako ga uverava hrišćanska dogma koje se može postići ispaštanjem i radom. Njemu je neophodno prosvetljenje – pronalaženje samoga sebe. ‘Bog je u meni’ – uče gurui. Pa, pošto su ljudska bića bogovi, u njima se kriju neograničeni potencijali za lično preobraženje, koje u smislu pokreta, ne odnosi se na moral i ponašanje, već na svest.  Ona mora postati jednoobrazna i osposobiti se za prihvatanje jednog Sveta, jedne Religije, jednog Vođe, jednog Gospodara čiji se dolazak očekuje na razmeđi milenijuma.

Tada Doba Ribe, astrološko znak pod kojim se Hrišćanstvo razvijalao dve hiljade godina, treba da zameni doba Vodolije, astrološkog znaka Novog svetskog poretka.’

 

Osnovne pretpostavke 'Nju Ejdž' dokrine su:

-          Isus je samo prosvetljena ličnost, i nije poslednji Mesija,

-          'Bog' je bezlična kosmička energija,

-          čovek je po prirodi božanstven i treba da postane svestan toga,

-          sve religije i verska učenja slični su i vode istom cilju,

-          osnova nove duhovnosti je drevna mudrost Dalekog Istoka, Vavilona, Egipta i Grčke: reinkarnacija, karma, parapsihologija, kult prirode, ša,manizam, veštičarstvo (Amerika ima udružanje veštica  - WICCA), astrologija, hiromantija, inicijalistički kultovi, itd.

-          Nema greha i zla, najvažniji su mir i ljubav.

 

Cilj je da se uveri čovek da se svetost može dosegnuti mehanički, nekom od okultističkih tehnika. Hrišćanske vrednosti nisu bitnije od australijskih urođeničkih kultova ili šamanističkih ekstaza - duhovnost  je praktično uništena.

Masonerja je po svojoj suštini  sposobna da svetu nametne novo evanđelje.. I konsekventno tome,.. moguće da se jednog dana ujedine Islam i Hrišćanstvo, jevrejstvo i budizam, Evropa i Azija, u jednom zajedničkom idealu i istoj nadi.

 

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic