ŠTA JE TO MASONERIJA?

U v o d

Toliko često upotrebljavana reč, sa toliko mnogo različitih značenja i tumačenja, reč koja se sa strahom izgovara. Ko su masoni? Ko im pripada? Koji su im i kakvi su ciljevi? Teško da iko od nas može da da pun odgovor na ova pitanja sem zapavo samih masona ili tačnije samog vrha iluminata, tj. iluminizovane masonerije.

Malo je izvorne građe o delovanju masona u svetu. Pa i ono što dopre do javnosti sve je u šiframa. Čini se da su oni 'svetska društvena elita' koja usmerava društvene procese i stvara istoriju. Ali da li je baš tako?

Počnimo definicijom iz Enciklopedije živih religija gde stoji: Masonstvo je »zajednički naziv za tajna bratstva i srodne zajednice koji potiču od srednjovekovnih zidarskih esnafa« (zato su masoni slobodni zidari).

Koliko su površna znanja o ovome ilustruje i objašnjenje pojma mason iz BIGZ-ove Popularne enciklopedije iz 1976. godine: »Slobodni zidar, pripadnik tajnog, religiozno-mističnog, etičkog pokreta nastalog u XVIII veku s reakcionarnim ciljevima; organizovani su u lože u kojima se prijem vrši uz odgovarajući ceremonijal. Prva 'velika loža' stvorena je 1717 u Engleskoj; pre rata i u nas«.

Činjenica je da nemamo pouzdanih podataka o postojanju i delovanju masona pre XVII veka iako postoje tvrdnje da je to organizacija – možda ne baš sa takvim imenom – ali starija i od Hrista – primena ezoteričnih kabalističnih učenja u političkoj praksi.

 

Inače, sami masonski pisci dele svoju istoriju na dva dela:

  • kada su se u lože primali samo radnici zidari i
  • kada su većinu posvećenika činili simbolički graditelji - graditelji svetske harmonije i nauke.

Odnos prema Bogu je kod masona odnos prema Velikom arhitekti, Tvorcu, ali bezličnom i nepripadajućem bilo kojoj religiji, jer sve poznate religije treba skloniti sa scene i postaviti novo verovanje u novog predvodnika.

Da bi se bolje razumeli masoni treba se osvrnutu na njihov ustav - 'Andersonovu konstituciju' iz 1723.godine. Tu između ostalog stoji da je prvi mason bio sam Adam - a setimo se kako je i zbog koga ovaj napustio raj, da ga je Lucifer iz svojih pobuda na to naveo. Adam je svoje utiske iz raja preneo svojim sinovima, a oni dalje prenose s kolena na koleno. Masoni su po tom tumačenju bili i Mojsije, David, Noje, Solomon, kineski car Fo Hi, Aleksandar Makednoski, Isus Hrist, Ričard Lavlje Srce, itd.

Prema ovom ustavu - ('Andersonovu konstitucija') jedan od ključnih momenata je gradnja Solomonovog hrama u čast jevrejskog boga Jahve-a.

 Solomon - jevrejski kralj oko 960-935.pre n.e. sin kralja Davida. Zemlji osigurao relativan mir, obogatio je velelepnim građevinama (Solomonov hram - dvor) i uveo orijentalnu kulturu; da bi podmirio troškove oko zidanja, uveo je nove poreze. U mnogim istočnjačkim legendama čuven po mudrosti, što je u predanju uveličano. Oko njegovog imena stvorene su mnoge legende, a pripisuje mu se i veći broj pesničkih dela kao Pesma nad pesmama, Propovednik, Izreke, Psalmi, od kojih su neke nastale posle njegove smrti, pa nije mogao biti njihov autor. Solomonova presuda, oštroumna i pravedna presuda; u predanju je sačuvano više takvih presuda, npr.spor dveju majki oko deteta, dveju žena oko čoveka, itd.

"Hram je građen od kamena obrađivanog već u samom kamenolomu, da se to ne bi čulo u toku gradnje u samom hramu i remetilo majstore zidare. Na čelu majstora bio je Hiram Abif. Inače, svi su bili podeljeni u trojke: učenici, šegrti i majstori. Međusobno je postojala hijererhija, a Hiram Abif je vodio posao, usput ih obasipajući mudrostima. Majstori su shodno pravilima, razgovarali uz pomoć lozinki koje im je Abif otkrivao. Jednoga dana trojica majstorskih pomoćnika hteli su preko reda, pre nego što postanu majstori, da saznaju majstorske lozinke. Organizuju zaveru, te u jednoj kući hvataju glavnog majstora i teraju ga da im otkrije lozinke. On to naravno, odbija i oni ga ubiju. Jedan ga udara uglomerom (metalnim), drugi lenjirom, (takođe matalnim), a treći mistrijom. Međutim, tajnu nisu saznali. Hiram Abif sahranjen je ispod bagrema (tako da niko ne sazna). Ali devet velikih majstora posle nekoliko dana pronađu leš svog poslovođe i jedan reče kada vide prizor: 'Meso se odvaja od kostiju', a drugi: 'Bagrem zna tajnu'. To postadoše simboločko mistične reči masona uopšte, a uglomer,lenjir, šestar i trougao postadoše masonske relikvije. U svakom slučaju, tajne lozinke bile su sačuvane i prenošene dalje kroz istoriju sa kolena na koleno, shodno stepenu majstora. Od tada obrada kamena simboliše obradu pojedinca, čoveka, a izgradnja Solomonovog hrama simbolizuje izgradnju svetske harmonije". (prema knjizi 'Verske sekte' Zorana Lukovića).

Ali zadržimo se sada na onome što je manje više poznato: U XVII i XVIII veku, nastalim esnafima su se pridružili i oni koji nisu bili zidari po zanatu, već ih je zanimala spekulativna strana bratstva, tj. učenja na kojima su se zasnivali impresivni rituali esnafa. Ovaj pokret je osnažen osnivanjem Engleske velike lože 1717. U XVII veku masonske lože su postale popularne u redovima tzv slobodnih mislilaca, deista i političkih progresista, što je doprinelo širenju odgovarajućih ideja... Rituali su oblikovani pod uticajem simbola srednjovekovnog i renesanskog okultizma... Po pravilu masoni su takođe i pripadali raznim sektama i pravcima i to je spojivo, čak do te tačke da je masonerija pod svoje okrilje uzela i mnoge od ovih pokreta.

Krajem XIX veka i početkom XX veka masonerija preuzima u sebe i više drugih harizmatski jakih i dobro organizovanih grupacija koje uključuje u svoje piramidalno ustrojstvo. Tako masoni prisvajaju i Iluminate, pripadnike OTO i Teozofe i Antropozofe.

Rozenkrojceri - vladaoci vrhovne istine - vremenom će, kao kasnije i Iluminati, polako ulaziti u piramidalnu strukturu masona, što ih jedno vreme funkcionalno osnažuje, ali potom sve više izaziva kontraefekat, jer brzo bivaju prosto progutani od masona.

Sedamdesetih godina XX veka bilo je oko šest miliona masona širom sveta, od toga četri miliona u sjedinjenim Američkim Državama, a jedan milion u Velikoj Britaniji, što nedvosmisleno pokazuje da im je uporište baš u Engleskoj, jer ni jedna druga zemlja nema procentualno taj broj masona.

U naše vreme nema uglednijeg čoveka na zapadu, a da nije mason, što stvara uverenje da iza svega što se događa stoje »slobodni zidari«.

Masonima je pripadao i jedan od napoznatijih Engleza XX veka, bivši premijer Vinston Čerčil. Bio je od 1901. godine član Studholm lože. Dramski pisac Oskar Vajld je pripadao Apolo loži.

Ne može se prenebregnuti tvrdnja da su masoni tesno povezani i sa satanizmom (oko Lucifera u vrhu piramide na pečatu SAD).

Kada je reč o odnosu masonerije i satanizma može se slobodno govoriti o entitetima koji su samo pravno-formalno posebni. Masonerija je intelektualni, misleći, kreativni deo, a satanističke sekte delatni, praktični, trgovački deo jedinstvenog organizma.

Mr. Ranko Mandić u knjizi »Kanibal u Srpskoj kući« kaže: »Delatnost masonerije i satanista bila je sinhronizovana kroz epohe, a kako i ne bi kad im je sve zajedničko: Mržnja prema Bogočoveku Hristu i svemu što je Hrišćansko, ciljevi, metode i sredstva realizacije ciljeva, kultovi, ikonografija, rituali, amblemi, kreatori, vođe i izvršioci, itd. Istorija masonerije i satanizma nepogrešivo svedoči o njihovom zajedništvu. Evo jednog primera tog zajedništva. U Francuskoj u XVIII veku osnovana je masonska tvorevina: Red Izabranog Sveštenstva. Njegovi članovi bave se prizivanjem duhova, belom magijom, teurgijom. Njihov rad može se pratiti u Francuskoj do danas.

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic