DVA VIĐENJA MOLITVE OČE NAŠ - predavanje - Dušan Ninić

2011-03-13 17:28
Dušan Ninić

U organizaciji GRUPE ZA RAZVOJNE PROJEKTE, pravoslavnog udruženja SVETI SAVA iz Novog Sada, a uz blagoslov Njegovog Preosvestenstva Episkopa sremskog G. VASILIJA,

Dušan Ninić, književnik i publicista, održao je dana 11.03.2011.g. u prepunoj sali prostorija UDRUŽENJA ZANATLIJA, predavanje na temu pravoslavne molitve OČE NAŠ

 

*

Kratak rezime predavanja:

 

DVA VIĐENJA MOLITVE OČE NAŠ

 

Pričaćemo večeras o dva shvatanja i tumačenja bazične molitve Hrišćanstva – OČE NAŠ, dva različita ugla gledanja:

                        - Kroz pravoslavnu teologiju Vladike Nikolaja Velimirovića (rad -„Oče Naš kao osnova društvenog uređenja“)  i

                        - Teozofski pogled Rudolfa Štajnera.

 

Cilj nam je da skrenemo pažnju da pored hrišćanskog poimanja ove molitve, postoje i druga tumačenja, koja na svoj način objašnjavaju njenu sadržinu, svodeći sedam molbi iz molitve na sedam elemenata prirode, koje možemo naći svuda – od strukture čoveka do sedam tonova u muzici, sedam redova ’Periodnog sistema elemenata’, sedam padeža – i to podeljeno u dve celine 3 + 4.

 

            Kada govorimo o molitvi uopšte, a iz hrišćanskog ugla - setimo se molitve kojom je Hrist prikazao osnovno raspoloženje koje bi moralo vladati u svakoj molitvi, molitve u kojoj se kaže: Oče, neka me mine ova čaša, ali ne moja nego Tvoja volja neka bude.

            Ako molitelj hoće da hrišćanski moli, u njegovoj duši mora živeti to osnovno opredeljenje, bez obzira na to za šta on lično molio. To je osnovno molitveno raspoloženje na koje se kroz uzvišenu duhovnost oslanja i Vladika Nikolaj Velimirović.

 

Sa druge strane, teozofski gledano, sve stvarne molitve, ako se raščlane reč po reč, nikada nećemonaći da su to bile samo jezički i gramatički lepo nanizane reči.

Tu su stari filozofi koristili molitvene formule iz duhovne nauke. Nema ni jedne molitvene formule koja nije rođena iz velikog znanja. Da one nisu tako uređene, gde bi im bila snaga da deluju kroz hiljade godina - i to podjednako i na naivnog i priglupog čoveka i na mudraca.

 

OČE NAŠKOJI SI NA NEBESIMA                      

            Kad kažeš ove reči, priznaješ da je on tvoj Otac nebeski, ali u isto vreme i otac tvoga sluge i nadničara, tvog bolesnog suseda i samrtnika, jer Ti je zapoveđeno od Sina Božijega, vrhovnog donosiocaistine o Bogu i o ljudima, da kažeš ‘Oče naš’, a ne ‘Oče moj’.  Vladika Nikolaj

            U molitvi "Oče Naš" nije izraženo ništa drugo nego ljudska duša - kada se ona na ispravan način uzdigne toliko da se može tako nazivati, jer je njeno poreklo Božansko. Mi smo deo Božanstva. Molitvom čovek treba da se u časovima potrebe uzdigne do razvojnog smisla svoje sedmočlane prirode, a sedam molbi izražava duhovno-naučni uticaj na ljudsku prirodu. Rudolf Štajner

 

OČE NAŠ KOJI SI NA NEBESIMA

Znači da tamo gde je Otac naš, tamo je i otadžbina naša. Neznabošci koji vide svoga roditelja jedino u ovom materijalnom svetu bilo kao čoveka ili bilo kao reku ili kao Sunce i Mesec, ne mogu ni verovati u neku drugu otadžbinu do u zemaljsku. Otadžbina je blago veliko, a Gospod je rekao: “gde je blago vaše, onde je i srce vaše”.(Vladika Nikolaj)

Time ukazuje na najdubljuosnovuljudske prirode, na najskrivenijebiće čovekovo, koje po hrišćanskoj ezoterici pripada duhovnom carstvu. Tri prve molbe odnose se na tri viša člana ljudske prirode, na čovekovu božansku sadržinu: "Sveto nek Ime je tvoje, da priđe Kraljevstvo tvoje i Tvoja Volja neka bude".(Rudolf Štajner)

 

NEKA BUDE VOLJA TVOJA KAKO NA NEBESIMA TAKO I NA ZEMLJI

Unebesnom duhovnom svetu vlada savršena volja Božija. No, ta vladavina volje Božije nije silom nametnuta nego nju duhovi svetlosti dragovoljno usvajaju, pokoravajući svoju volju volji Božijoj kao jedinoj nepogrešnoj. (Vladika Nikolaj)

Životuniverzumapotičeodbožanskeemanacije Ceouniverzumoživljavauniverzalnavolja, kojaseizražavaubeskonačnojraznolikosti. Volja je, dakle, središte. (Rudolf Štajner)

 

HLEB NAŠ NASUŠNI DAJ NAM DANAS

Jer kaošto ne govorimo Oče moj, tako ne govorimo ni hleb moj. Otac je zajednički svima sinovima Božjim i darovi Očevi su zajednički. Ovo je prvi moralno -ekonomski princip za društveno uređenje; moralni jer priznajemo, da je hleb od Boga, i ekonomski, jer hleb što Bog daje pripada svima.(Vladika Nikolaj)

Fizičko telomožemo posmatrali kao deo materijalnog dela naše planete. Njegova je supstanca uzeta iz delova planete i u nju se vraća.(Rudolf Štajner)

 

I OPROSTI NAM DUGOVE NAŠE KAO STO MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM

Bog odlučno traži od nas tu obavezu. On će nama oprostiti onako kako mi budemo opraštali. No ludo je bojati se ove obaveze i ovoga uslova. Jer mi beskrajno više dugujemo Bogu nego što nama može sav svet dugovati.(Vladika Nikolaj)

Posmatramo li eteričko telo, i na njega moramo takođe gledali kao na člana onoga što nas okružuje; a isto tako i na astralno telo. Trebalo bi da znaš da su u astralnom telu svi nagoni, požuda i strasti. Tu su i sva veselja i jadi, sve radosti i boli, sve ono što se talasa u ljudskoj duši. Eteričko telo krije u sebi stalnija i trajnija duševna svojstva. Sve ono što se polagano razvija: trajne sklonosti, trajna svojstva temperamenta, trajne navike, sve je to usidreno u eteričkom ili životnom telu. Oduveksusesvudautajnojnaucioznačavalepogreškeprotivzajednicekojepotičuizpogrešnogeteričkogtelakaodug.(Rudolf Štajner)

 

I NE UVEDI NAS U ISKUŠENJE

Kušati znaci ispitivati. Da nije greha, ne bi bilo ni kušanja. No mi se osećamo slabi i molimo Boga da nas ne stavlja na ispit, jer ćemo pasti i propasti. Zemaljska vlast i telesna želja čim se začne u ljudima, ljudi izgube viziju sveopštega Oca nebeskoga i padaju u očajnu i ubitačnu sebičnost: počinju svetkovati ime svoje iznad Bozjeg, I ne uvedi nas u iskusenje - u pozitivnom smislu rečeno znači: spasi nas od iskušenja! To jest, spasi nas od nas samih! (Vladika Nikolaj)

Sve što se menja lako brzo, usidreno je astralnom telu. A gresi više individualne prirode koje počini čovek kao posebna ličnost, nastaju usled svojstava astralnog tela, pod uticajem Lucifera. Amogućnostgreškeastralnogtelanazivasenapast(iskušenje). Uslediskušenjapojedinacprimanasebenekiličnigreh.(Rudolf Štajner)

 

NO IZBAVI NAS OD ZLOGA

Molimo se Ocu nebeskome da nas izbavi od Satane, koji je nosilac svakoga zla. On zaslepljuje ljude i zaslepljenje vodi od iluzije ka iluziji, kako u ličnomživotu tako i u društvenom. Tako od pamtivekašapce ljudima Satana- ”drzavnik”. I ljudi su ga do hiljadu puta poslušali, po hiljadu puta prolili bratsku krv, pohulili na Oca svog nebeskog i po hiljadu puta razočarani padali u očajanje.

Preostajejoš greškaljudskog"ja", praveličnosti. Samoljublje je ušlo u ljudsko telo i usled toga je čovek postao egoistično biće, "ja" sledi sve nagone i sklonosti tela. Reč zlo se nikad u tajnoj nauci ne upotrebljava ni za šta drugo, osim za neku pogrešku ljudskog "ja". (Rudolf Štajner)

Pretraga

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic