IVANA DŽUNIĆ - „Mala vilo“ je pesničko ostvarenje Dušana Ninića koje po temi i motivima podseća na narodne lirske ljubavne pesme sa elementima mitološkog

2011-04-14 09:46

                   

                    Mala vilo

 

Rodila se žena,

Mala vila.

Kažnjena za ljubav,

Mala vila.

Stigla iz nebeskog plavetnila,

Mala vila.

Morala proći zemaljski život,

Lljubav tražaći, nebesku,

Mala vila.

I nađe je ona u pogledu vilenjaka,

zarobljenog u telu zemaljskom,

Mala vila.

I poda mu se sva,

Ali srce nebesko u rukama njegovim,

Muči i opire,

I slatku patnju oseti,

Mala vila.

I nebo i pakao,

Sve do časa svetlosti potpune,

Sjediniše u suzama njihovim,

Kad blaženstvo Božije osetiše

I nagrada beše neizmerna.

Mala vilo.

 

 „Mala vilo“  je pesničko ostvarenje Dušana Ninića koje po temi i motivima podseća na narodne lirske ljubavne pesme sa elementima mitološkog.

Čitajući je, stičemo doživljaj da nam neko priča neobičnu priču o još neobičnijem biću. Naslov je u vokativu, što asocira na to da lirski subjekt doziva jedno eterično biće o kome će pevati stihovi. I lirski subjekt refrenom „Mala vilo“ sve vreme ostaje u natprirodnom kontaktu sa tim bićem.

Elemete natprirodnog iščitavamo i u prvom stihu: „Rodila se žena“. Dakle, rođenjem je to biće odmah dobilo pojavni oblika žene koja je bila sposobna da voli muškarca. Ljubav je za nju bila kazna, a zemaljski život moranje. I ovde, baš na mestu gde se susrećeu nebesko i zemaljsko, prepoznajemo bajkovit siže: neko ko je živeo lep život, zbog svojih loših postupaka biva kažnjen da pati dok ne pronadje nekoga čija će ga iskrena ljubav vratiti na pravi put.

                       „Morala proći zemaljski život

                        Ljubav tražeći nebesku“

Ovako postavljena tema se dalje razvija na jedini mogući način: Mala vila sreće ljubav u pogledu vilenjaka. Ali ta ljubav nije mogla biti bez patnje i boli koja se prilikom spoznaje iskrenih osećanja ipak pretvara u blaženstvo.

Sa narodnom poezijom ovu pesmu spajaju još dva elementa: stilska figura metafora koja je vrlo česta u narodnim ostvarenjima i metrika stiha, naročito u prvim stihovima pesme.

                        „Rodila se žena

                        Mala vila

                        Kažnjena za ljubav

                        Mala vila“

U navedenim stihovima prepoznajemo naizmenično nizanje šesterca i četverca sa cezurom iza šestog sloga. Ovako rasporedjeni stihovi pesmi daju neobično brz ritam koji se usporava u daljem toku pesme tako što pesnik peva sve dužim stihom.

Pesma ima kružnu strukturu: mala vila je došla iz plavetnila i zahvaljujući pravoj ljubavi tamo se i vraća. Ali kružnu celinu čini i naslov sa poslednjim stihom: „Mala vilo“. Tako se stiče utisak da je naslov, u stvari,  prvi stih pesme. 

 

                     U potrazi za pravim pesničkim izrazom, pesnik stvara i          

                 varijacije ove pesme.

U svim varijantama, a ima ih šest, pesnik počinje in medias res, dakle odmah prelazi na temu bez uvoda i u svim varijantama toka, pred kraj ili na samom kraju pesme saznajemo otkuda ta žena i ko je ona.

Zanimljivo je da samo u prvoj i drugoj varijanti ove pesme Mala vila  predstavljena kao eterično biće izvan ovog zemaljskog sveta, dok je u preostalim varijantama Mala vila metafora za ovozemaljsku ženu. Na taj zaključak nas navodi sledeći stih: „Rodila se žena željna božanskih darova“. U tom slučaju se priča okreće: božanski dar je ljubav koji želi da oseti svaka žena, metaforično u pesmama nazvana Mala vila, i tome teži celog života. Takvim poretkom pesma gubi od one mistične usplahirenosti koja je čini nesvakidašnjom.

                                            Ivana Džunić

                                                        Diplomirani profesor - master

                                                        srpske književnosti i jezika

                                                                                      

Pretraga

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic