KRITIČARI O ZBIRCI "O DUHU I U DUHU"

2012-02-11 03:05
Mr Milos Zubac i Dr Zdravko Rajcetic

Mr Miloš Zubac - pesnik i muzičar o Ninićevoj zbirci pesama "O DUHU I U DUHU" kaže:

Dušan Ninić je čovek mnogostrukih darova. I ova je knjiga čedo njegovog dara. Plod lirskog talenta i jasne, prozračne refleksije. No, za dobru knjigu je potrebna cela zaprega dobrih konja. Ne samo jedan at. Osim lirskog nerva i šaržera misli, u stvaranju valjanog pesničkog dela potrebno je imati snagu osećanja, imaginaciju i iskustvo, životno i još važnije – specifično unutrašnje iskustvo koje ne mora da ima veze s godinama. Ti elementi jesu dobri konji, kojima neko mora upravljati. Pesnikov duh upravlja svim sastojcima. Duh je taj koji će odmeriti snagu svih poetskih elemenata, sapeti ih gde treba, poterati ih onde gde valja. Ova knjiga jeste posveta Duhu. Zato ima takav naziv.Dušanova knjiga je sinkretična. To je odlika arhajskog pristupa umetnosti. Sinkretizam reči, crteža i muzike. Pesnikovi stvaralački preci, Blejk i Džubran, s kojima on nesumnjivo deli senzibilitet i postupak, takođe su svojim lirskim zapisima pridruživali crteže i slike. I držali su do muzike koliko i Dušan, koji u svom ciklusu Mala vilo daje notne varijacije istog teksta. Njegovi su crteži minimalistički, a sadržajni, ukroćena energija na hartiji, poput okeana u orahovoj ljusci. Njihova funkcija je da još više razmaknu kognitivni okvir koji je čitaocu dat u ponuđenim stihovima. Ti crteži kazuju o pesnikovim interesovanjima i saznanjima sa onu stranu naših svakodnevnih zapažanja i zaključivanja. Stelarna inteligencija, numerologija, anđeoska svest. Pojedini stihovi i crteži otvaraju čitaocu univerzalnu kosmičku ravan. Dabome, saznanje o postojanju takve dimenzije pesniku nije uteha, više je uzrok stalnog trenja između njegove zemne prirode i svesti o mogućoj višoj egzistenciji.Ima finog romantizma u Dušanovim lirskim zapisima. Ima nemirenja sa zakonitostima entropije, s neumitnošću promene i nestanka svega do čega je pesniku stalo. On dobro poznaje principe na kojima je ustrojen svemir, verovatno bolje nego mnogi, ali ono čistoljudsko, emotivno, prometejsko ne želi da iz sebe da izgoni. Pozicija smrtnog usamljenika naspram teško dokučivog univerzuma, uvek je pozicija kletog romantičarskog junaka. Ma kako da je naša civilizacija tehnološki uzrasla, ovako iskrena poezija upozorava nas da su krajnja pitanja ostala bez odgovora, da postoji samo naslućivanje života iza zavese smrti, da su pesnici i dalje oni koji jednako slute i odvažno traže rešenja, da nismo ništa bliži kolektivnom buđenju, čak smo još više uronili u masovnu hipnotisanost. Knjige kao što je Dušanova potrebne su i dobrodošle koliko zbog univerzalne kosmičke auričnosti, toliko i zbog onog običnog, opšteljudskog, iskrenog i spontanog ispoljavanja brige, strepnje i ljubavnog čuvstva. Na oba nivoa ova je knjiga prijateljski ispružena ruka za svakog dobronamernog čitaoca.

A to nije malo.

 

Dr Zdravko Rajčetić teoretičar umetnosti i medija za Ninićeve crteže koji prate pesme u njegovoj zbirci "O DUHU I U DUHU" kaže:

Lično, gajim likovni afinitet prema autorima, poput Ninića,  čiji je grafizam lak, pitak i gotovo lirski. Istina, ovakav pristup crtežu već je viđen kod velikana likovne umetnosti, Matisa ili Pikasa. Međutim, nonšalatnost Ninićevog rukopisa u jednoj grafološkoj analizi, otkriva nam individuu za sebe, ali i čitav korpus psiholoških detalja, pre svega onih o sopstvenom umetničkom htenju.Umetničko htenje  je jasno iskazano u volji umetnika da stvara i da kroz čin stvaranja publici podari sopstveno viđenje sveta, kako bi se ona, dakle, duša umetnika, materijalizovala u umetničkom delu i potom otkrila, gotovo in vivo. I svojim umetničkim htenjem Ninić se ponovo nalazi na istoj liniji istorijskog razvoja likovne umetnosti, koja je svojstvena poznom Goji, a kasnije i nemačkim ekpresionistima. Zato bih ovu, svoju dedukciju, zaključio jednom generalizacijom, koja sadrži premisu da je Ninićev izraz duboko introspektivan: isitražujući sebe, Ninić istražuje svet u kojem obitava, čime sam u ovom sažetom promišljanju o smislu stvaralaštva jednog umetnika, stigao do davno izrečenog zaključka o jedinstvu forme i sadržaja. Jer, kod Ninića je ova sinteza tako očigledna i lepo odnegovana. Rukopis i pregršt simbola koje nam autor nudi, nisu ništa manje, niti ništa više, od onoga što nam je kao društvenim bićima znano. A kod Ninića se oseća majstorstvo u poigravanju sa ovim društvenim konvencijama. I to je ono što Ninića čini posebnim: znalački kanalisana igra sa smislom, bez patosa, sa jasno opcrtanim pravilima.Konačno, ako bih bio primoran da Ninića svrstam u određenu paradigmu, koja  bi bila uspostavljena prema tematskom fokusu autora, onda bi ova podela sadržala autore okrenute u svom izrazu ka spoljnom svetu, tzv. kritičare i nasuprot njima autore okrenute sopstvenoj prirodi, dakle, unutrašnjem svetu, tzv. analitičare. U ovoj podeli, definitivno bih zaključio da je Ninić pripadnik prve paradigme, dakle da je po svom umetničkom senzibilitetu kritičar. Posao ovog autora – a  umetnost jeste posao – pri tom je  još  teži, i  još više je trnovit, ali brige nema, jer se Ninić poput veštog gorštaka kreće polako i oprezno na svom stvaralačkom usponu, čuvajući se pri tome zamki koje priroda znalački ume da skrije.  

Pretraga

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic