(Ne)vidljive predstave od 30.1.2014 do 8.3.2014 Beo_Project Otvaranje izložbe 30.1.2014. u 19h

2014-01-23 18:06
Gajatri - jantra

Beo_Project

Kalenićeva 4,

11118-019 Vračar

Belgrade, Serbia

(Ne)vidljive predstave

Participaciju autodidakta Dušana Ninića u svetu umetnosti trebalo bi razumeti kao pokušaj promocije duhovnosti kroz formalno predstavljanje nadprirodnih fenomena u vizuelnim umetnostima. Sličan princip zastupljen je i na poslednjem bijenalu u Veneciji i manifestovan je participacijom autora poput Hilme am Klint, Rudolfa Štajnera i Karla Gustava Junga. Ninićevi alhemijski crteži istovoremeno su rezultat njegove aktivnosti kao medijuma, i delimične kontrole nad formom, dok je poreklo ovih apstraktnih manifestacija u nadprirodnom i podvesnom. Ninićeva spiritualna kosmologija manifestovana je kroz prikaze stanja duše, mesta i molitive. Kako kustoskinja Maja Ćirić navodi u pratećem tekstu, izložba koja pomera granice izmedu vizuelnih umetnosti i duhovnosti, a kao predmet teorije umetnosti, kontrapunkt je izlovanosti vizuelnih umetnosti i impotentnosti da deluju izvan svog domena.

 

Tekst iz kataloga:

Dušan Ninić, (Ne)vidljive predstave

Ako je novi spiritualizam ideologija globalnog kapitalizma, čija je funkcija prikrivanje identitetske i društveno-političke istorijske razlike[1], onda njegove sve popularnije manifestacije u vizuelnoj umetnosti mogu biti tumačene kao jedan mogući vid promocije post-politika i „anesteziranja” potencijalnih konflikata i ambisa političkih sukoba koje generišu različitosti. Primer aktivnog revidiranja i promovisanja duhovnosti, tj. manifestacija natprirodnih fenomena u vizuelnoj umetnosti, jeste poslednje Bijenale u Veneciji, na kojem dominantnu liniju drže autori koji su kreirali u domenu duhovnog, ezoterije i okultnog, poput Hilme af Klimt, Rudolfa Štajnera, Karla Gustava Junga.

Participacija Dušana Ninića kao autodidakta u svetu umetnosti mogla bi se tumačiti kao prividno redistribuiranje postojeće teritorije. Ninića za tu participaciju kvalifikuje mogućnost da posreduje u odnosu natprirodnih fenomena i forme, i na taj način reartikuliše postojeće poznate manifestacije interdisciplinarnosti u vizuelnim umetnostima.

Njegova aktivnost provocira nas da se podsetimo linije koja se proteže od Vasilija Kandinskog i njegovog dela O duhovnom u umetnosti (1912),prekoMonte Verità iizložbe Haralda Zemana (1978),do izložbeSin Jan belgijskog kustosa Jana Hoeta(2012),ali i da anticipiramo međunarodnu akademsku konferencijuVisions of Enchantment: Occultism, Spirituality & Visual Culturena Univerzitetu Kembridž u martu 2014. Od puke ilustracije natprirodnih fenomena ili ilustrovanja režima znanja koji je bio svojstven na primer Štajneru,  Ninić se razlikuje po tome što njegovi alhemijski crteži nastaju kao kombinacija aktivnosti autora kao medijuma i njegove delimične kontrole nad formom. Apstraktne kompozicije na crtežima rezultat su impresija i improvizacija koje oslikavaju predstave koje proizilaze iz podsvesti i natprirodnog. Te predstave su materijalna manifestacija duhovne kosmologije koja se sastoji iz stanja duše (portreti različitih individua), duha mesta (Rtanj, bosanske piramide) i duha molitve (Gajatri mantra).

Spritualnost i vizuelna umetnost, kao predmet teorije umetnosti, ukazuju na prividno pomeranje granica koje interdisciplinarnost donosi, i svesna su kritika izolovanosti i iznova impotentnosti vizuelnih umetnosti da deluju izvan svog domena, ali su i izraz potrebe da se čovek suoči sa svojom suštinom.

Koje su onda moguće funkcije umetnosti čije je poreklo u natprirodnim fenomenima u srpskom, gotovo monokulturalnom kontekstu? Jedna od mogućih uloga je pokušaj da se ostvari funkcija globalnog kapitala. Sa druge strane, ona ima funkciju da ukaže na to da uprkos smanjenom protoku fizičkog kapitala u umetnosti, ali zahvaljujući postojećem dijalogu koji omogućava Beo_Projects kao specifičan multikulturalni prostor, promoviše svojevrsnu neoavangardnu delatnost u srpskom svetu umetnosti.

Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja[1] Marina Gržinić, The Politics of Art: Troubles with Sex, Theory and History,Capital and Gender, Skopje 2001

 

Beo_Project

Kalenićeva 4,

11118-019 Vračar

Belgrade, Serbia

info@beoproject.org

Tel. Serbia +381638834992

Tel. Italia +393290675304

www.beoproject.org

Monday - Friday: 10:00 - 14:00

Become a fan

https://www.facebook.com/BeoProject?fref=ts

 

 

Pretraga

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic